ชื่อ - นามสกุล :น.ส.พจนา กาญจนบุรางกูร
ตำแหน่ง :ครู คศ.1
หน้าที่หลัก :หัวหน้ากลุ่มบริหารวิชาการ
ที่อยู่ :
Telephone :
Email :