ชื่อ - นามสกุล :น.ส.มานิตย์ แดงเพ็ชร
ตำแหน่ง :ครู คศ.3
หน้าที่หลัก :หัวหน้ากลุ่มสาระสังคมฯ
ที่อยู่ :
Telephone :
Email :