ชื่อ - นามสกุล :นายณัฐพล จันทร์แย้ม
ตำแหน่ง :ครู คศ.1
หน้าที่หลัก :ครูผู้สอนกลุ่มสาระฯ คณิตศาสตร์
ที่อยู่ :
Telephone :
Email :