ชื่อ - นามสกุล :นายจิรศักดิ์ บุญจิตต์
ตำแหน่ง :ครูผู้ช่วย
หน้าที่หลัก :ครูผู้สอนกลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ที่อยู่ :
Telephone :
Email :