ชื่อ - นามสกุล :นายสมนึก พงษ์สกุล
ตำแหน่ง :ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดดอนแสลบ
หน้าที่หลัก :บริหารสถานศึกษา
ที่อยู่ :หมู่ที่ 1 บ้านดอนแสลบ ตำบล : ดอนแสลบ อำเภอ : ห้วยกระเจา จังหวัด : กาญจนบุรี รหัสไปรษณีย์ :
Telephone :034-568166
Email :
กลุ่ม / แผนก : กลุ่มบริหารทั่วไป
หน้าที่ในกลุ่ม :